פרטי תאונה

תאריך
08/03/2021
כתובת התאונה
מרכז לוגיסטי עיריית ירושלים, גבעת שאול
גורמים מעורבים
פרטי התאונה
עובד נפגע קשה בעת שעסק בחיבור מנוף למתקן אשפה במרכז לוגיסטי
תוצאות החקירה
עובד נפטר מפצעיו בביה"ח חודש לאחר האירוע
מקור ראשוני
כל העיר
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • דוד זינו (64)
  חומרת פגיעה
  מוות
  ענף משקי
  אחר
  מקום עבודה
  מרכז לוגיסטי עיריית ירושלים
  אזרחות
  ישראל-יהודי
  גורם הפגיעה
  מכשיר עבודה

  פונה לביה"ח שערי צדק במצב קשה , חודש לאחר מכן מת מפצעיו בביה"ח