פרטי תאונה

תאריך
02/11/2021
כתובת התאונה
שכונת גילה, ירושלים
גורמים מעורבים
שלגל מזון בע"מ חברה מבצעת
פרטי התאונה
עובד התחשמל
מקור ראשוני
משטרת ישראל
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • הנער חאלד אבראהים סמארה (17)
  חומרת פגיעה
  מוות
  ענף משקי
  תעשיה
  גורם הפגיעה
  התחשמלות

  העובד התחשמל