מסדי נתונים

בעמוד זה ניתן להוריד קבצי נתונים בנושאי תאונות עבודה. לקבלת פירוטים אחרים, יש לפנות לקו לעובד. הקבצים מוגשים בפורמט ODS, פורמט פתוח של גליונות אלקטרוניים, הנתמך על ידי כל התוכנות הפופולריות מסוג זה.
עודכן לאחרונה בתאריך 25/11/2021 בשעה 14:27.