מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (חברה עירונית)

פרטים

שם
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ (חברה עירונית)
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 511124778

מעורבות בתאונות

2 תאונות, הרוג ופצוע.