א.ש.י. פרשקובסקי חב' לבנין בע"מ

פרטים

שם
א.ש.י. פרשקובסקי חב' לבנין בע"מ
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, פצוע.