פרטי תאונה

תאריך ושעה
15:12 28/02/2021
כתובת התאונה
אשדוד, עוזיהו 23
פרטי התאונה
פועל התחשמל באתר בנייה
תוצאות החקירה
יזם: י.ס. צמרות עוזיאל בע"מ. קבלן מבצע: יפים פיינשמידט קבלן בניין. יש כנגד הקבלן 10 צווי בטיחות שאחרון שבהם היה ב21.12.20
מקור ראשוני
מד"א
https://ashdodnet.com/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93/%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%92%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%a8-%d7%95%d7%a4%d7%92%d7%a2-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%97-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%95%d7%9e%d7%a6%d7%91%d7%95-%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%93-471892

נפגעים

 • ויטאלי בוריסוב (46)
  חומרת פגיעה
  מוות
  ענף משקי
  בניה
  אזרחות
  ישראל-יהודי
  גורם הפגיעה
  התחשמלות

  מד"א קבעו את מותו במקום