פרטי תאונה

תאריך ושעה
16:25 22/11/2021
כתובת התאונה
נאות חובב
גורמים מעורבים
מפעל 'מקסימה' מקום עבודה
פרטי התאונה
עובד נלכד מתחת לעגלה
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • שם לא ידוע (40)
  חומרת פגיעה
  מוות
  ענף משקי
  תעשיה
  מקום עבודה
  מפעל 'מקסימה'
  גורם הפגיעה
  נפילת חפץ

  מחוסר הכרה ללא סימני חיים