תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 1 3 0 0 1 0 5
בניה 2 86 14 1 12 0 115
חקלאות 0 3 1 0 6 0 10
שירותים ומסחר 0 10 2 0 0 1 13
תעשיה 0 21 5 0 6 0 32
לא ידוע 0 6 2 0 0 1 9
סה״כ 3 129 24 1 25 2 184

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2022 3 129 24 1 25 2 184
2021 20 330 72 4 72 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 27 1213 284 6 288 7 1825

חומרת פגיעה לפי שנה