תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 2 0 0 1 0 3
בניה 8 147 31 0 28 2 216
חקלאות 0 2 1 0 5 1 9
שירותים ומסחר 3 16 4 1 3 0 27
תעשיה 1 55 13 0 11 0 80
לא ידוע 0 45 13 1 2 1 62
סה״כ 12 267 62 2 50 4 397

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2021 12 267 62 2 50 4 397
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 16 1021 250 3 241 5 1536

חומרת פגיעה לפי שנה