תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 1 1 1 0 0 0 3
בניה 7 156 31 1 19 0 214
חקלאות 0 7 4 0 9 0 20
שירותים ומסחר 3 18 7 0 2 3 33
תעשיה 0 33 10 0 9 0 52
לא ידוע 1 19 5 0 0 1 26
סה״כ 12 234 58 1 39 4 348

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2022 12 234 58 1 39 4 348
2021 20 330 72 4 72 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 36 1318 318 6 302 9 1989

חומרת פגיעה לפי שנה