תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 4 0 0 1 0 5
בניה 9 161 34 0 33 2 239
חקלאות 0 2 2 0 6 1 11
שירותים ומסחר 3 20 5 1 4 0 33
תעשיה 6 61 13 0 13 0 93
לא ידוע 0 50 13 1 2 1 67
סה״כ 18 298 67 2 59 4 448

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2021 18 298 67 2 59 4 448
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 22 1052 255 3 250 5 1587

חומרת פגיעה לפי שנה