תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 1 0 0 0 0 1
בניה 12 238 48 1 45 2 346
חקלאות 0 14 5 0 6 0 25
שירותים ומסחר 5 77 15 0 15 1 113
תעשיה 3 90 23 0 11 0 127
לא ידוע 1 72 15 1 2 2 93
סה״כ 21 492 106 2 79 5 705

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2023 21 492 106 2 79 5 705
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 75 2028 465 10 415 10 3003

חומרת פגיעה לפי שנה