תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 1 2 1 0 0 0 4
בניה 16 250 49 1 31 0 347
חקלאות 0 11 5 0 14 0 30
שירותים ומסחר 5 33 12 1 9 3 63
תעשיה 0 57 20 0 12 0 89
לא ידוע 1 36 8 1 1 3 50
סה״כ 23 389 95 3 67 6 583

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2022 23 389 95 3 67 6 583
2021 20 330 72 4 72 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 47 1473 355 8 330 11 2224

חומרת פגיעה לפי שנה