תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 4 75 18 1 12 1 111
חקלאות 0 4 0 0 3 0 7
שירותים ומסחר 3 28 4 0 4 0 39
תעשיה 1 34 6 0 7 0 48
לא ידוע 1 29 8 0 0 0 38
סה״כ 9 170 36 1 26 1 243

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2023 9 170 36 1 26 1 243
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 330 72 4 72 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 63 1707 395 9 361 6 2541

חומרת פגיעה לפי שנה