תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 1 2 1 0 0 0 4
בניה 15 209 38 1 28 0 291
חקלאות 0 7 6 0 9 0 22
שירותים ומסחר 4 21 9 0 6 3 43
תעשיה 0 43 14 1 10 0 68
לא ידוע 1 28 6 1 1 3 40
סה״כ 21 310 74 3 54 6 468

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2022 21 310 74 3 54 6 468
2021 20 330 72 4 72 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 45 1394 334 8 317 11 2109

חומרת פגיעה לפי שנה