תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 2 0 0 1 0 3
בניה 4 95 23 0 21 2 145
חקלאות 0 1 1 0 3 1 6
שירותים ומסחר 3 14 3 1 1 0 22
תעשיה 0 36 12 0 9 0 57
לא ידוע 0 33 7 1 1 0 42
סה״כ 7 181 46 2 36 3 275

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2021 7 181 46 2 36 3 275
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 11 935 234 3 227 4 1414

חומרת פגיעה לפי שנה