תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 2 0 0 1 0 3
בניה 6 129 28 0 25 2 190
חקלאות 0 1 1 0 5 1 8
שירותים ומסחר 3 15 4 1 3 0 26
תעשיה 1 47 13 0 10 0 71
לא ידוע 0 42 8 1 1 0 52
סה״כ 10 236 54 2 45 3 350

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2021 10 236 54 2 45 3 350
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 14 990 242 3 236 4 1489

חומרת פגיעה לפי שנה