תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 0 65 11 2 13 0 91
חקלאות 0 0 0 0 1 0 1
שירותים ומסחר 0 18 1 0 3 0 22
תעשיה 0 39 12 0 8 0 59
לא ידוע 0 41 8 0 0 0 49
סה״כ 0 163 32 2 25 0 222

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2024 0 163 32 2 25 0 222
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 75 2207 500 11 449 10 3252

חומרת פגיעה לפי שנה