תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 1 0 0 0 1
בניה 1 84 19 2 19 0 125
חקלאות 0 0 0 0 1 0 1
שירותים ומסחר 0 25 3 0 6 0 34
תעשיה 0 45 16 0 9 0 70
לא ידוע 0 55 9 0 0 0 64
סה״כ 1 209 48 2 35 0 295

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2024 1 209 48 2 35 0 295
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 76 2253 516 11 459 10 3325

חומרת פגיעה לפי שנה