תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 1 0 0 1 0 2
בניה 12 208 44 0 33 1 298
חקלאות 0 12 4 0 4 0 20
שירותים ומסחר 5 71 15 0 15 1 107
תעשיה 3 82 19 0 10 0 114
לא ידוע 1 63 15 0 1 2 82
סה״כ 21 437 97 0 64 4 623

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2023 21 437 97 0 64 4 623
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 75 1973 456 8 400 9 2921

חומרת פגיעה לפי שנה