תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 1 33 5 0 3 0 42
חקלאות 0 1 0 0 1 0 2
שירותים ומסחר 2 9 2 0 0 0 13
תעשיה 1 19 1 0 1 0 22
לא ידוע 0 11 1 0 0 0 12
סה״כ 4 73 9 0 5 0 91

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2023 4 73 9 0 5 0 91
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 330 72 4 72 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 58 1610 368 8 340 5 2389

חומרת פגיעה לפי שנה