צווי בטיחות

צווים אלו ניתנים על ידי מפקחי המנהל, בעקבות הפרות בטיחות. באתר רשומים כרגע 18,426 צווים. ב-4,275 מהם שם המבצע לא ידוע.

צווים לפי קטגוריה

צווים לפי קטגוריה

חמשת החוקים השכיחים

חמשת החוקים שמכוחם הוצאו הצווים הרבים ביותר
שם החוק צווים
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988 5066
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 3538
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007 447
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016 404
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966 277

צווים לפי קטגוריה ושנה

דירוג מבצעים לפי מספר צווים

חמשת המבצעים שקיבלו את מספר הצווים הגבוה ביותר
לרשימה המלאה

דירוג מבצעים ב-24 החודשים האחרונים

חמשת המבצעים שקיבלו את מספר הצווים הגבוה ביותר ב-24 החודשים האחרונים
לרשימה המלאה