צווי בטיחות

צווים אלו ניתנים על ידי מפקחי המנהל, בעקבות הפרות בטיחות. באתר רשומים כרגע 21,053 צווים. ב-4,987 מהם שם המבצע לא ידוע. הצווים במאגר ניתנו בין ה-01/01/2017 ל-30/03/2023.

צווים לפי קטגוריה

צווים לפי קטגוריה

חמשת החוקים השכיחים

חמשת החוקים שמכוחם הוצאו הצווים הרבים ביותר
שם החוק צווים
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988 5365
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 3865
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007 467
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016 461
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966 284

צווים לפי קטגוריה ושנה

דירוג מבצעים ב-24 החודשים האחרונים

חמשת המבצעים שקיבלו את מספר הצווים הגבוה ביותר ב-24 החודשים האחרונים
לרשימה המלאה