צווי בטיחות עבור א.ב.א.ר בניין בע"מ

נמצאו 60 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
126923 07/03/2023 מזכרת בתיה אי בדיקה של חשמלאי בודק
125834 14/02/2023 מזכרת בתיה הפסקת עבודה בגין ליקוים
120484 15/09/2022 מזכרת בתיה ליקויים
120231 07/09/2022 מזכרת בתיה פיגום לא תקין
111180 27/12/2021 מזכרת בתיה גידור מרפסות
110733 14/12/2021 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
110334 02/12/2021 מזכרת בתיה אי מינוי מנהל עבודה
106139 04/08/2021 מזכרת בתיה אי מינוי מנהל עבודה
106140 04/08/2021 מזכרת בתיה לא ננקטו אמצעים למניעת התמוטטות צידי החפירה עקב התקרבותם של כלי רכב או ציוד הנדסי אחר לשפת החפירה
103925 10/06/2021 מזכרת בתיה לא הותקנו אמצעי הגנה מפני נפילה
103522 01/06/2021 מזכרת בתיה גובה הסולם לא מתאים לגובה העלייה
101310 27/03/2021 מזכרת בתיה הסולם אינו תקין
99854 22/02/2021 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
99853 22/02/2021 מזכרת בתיה רכיבי הגידור של משטחי העבודה (מדרכות מעבר) לא הותקנו בגובה הנכון
98869 31/01/2021 מזכרת בתיה רכיבי הגידור של משטחי העבודה (מדרכות מעבר) לא הותקנו בגובה הנכון
98618 26/01/2021 מזכרת בתיה לא הותקנו אמצעי הגנה מפני נפילה
97235 29/12/2020 מזכרת בתיה לא גודר לבטח כל חלק מסוכן של המכונה
97237 29/12/2020 מזכרת בתיה מבצע בנייה הודיע על פעולות בנייה ו/או מינה מנהל עבודה אך לא על גבי הטופס המיוחד המיועד לכך
94870 05/11/2020 מזכרת בתיה כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
94866 05/11/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
94864 05/11/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
94868 05/11/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
94751 03/11/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
94750 03/11/2020 מזכרת בתיה כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
94749 03/11/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
94748 03/11/2020 מזכרת בתיה מבצע בנייה הודיע על פעולות בנייה ו/או מינה מנהל עבודה אך לא על גבי הטופס המיוחד המיועד לכך
94403 28/10/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
93983 19/10/2020 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
93982 19/10/2020 מזכרת בתיה התומכות הועמדו לגובה בכמה רבדים
93195 26/09/2020 מזכרת בתיה כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
93194 26/09/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
91805 30/08/2020 מזכרת בתיה ליקוים רבים
91011 16/08/2020 מזכרת בתיה ליקויים רבים באתר הבניה
91083 16/08/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
90798 11/08/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
90797 11/08/2020 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
87607 20/07/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
87606 20/07/2020 מזכרת בתיה כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
86556 16/07/2020 מזכרת בתיה הממונה לא סיפק ציוד מגן אישי מתאים
79778 16/07/2020 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
84448 02/07/2020 מזכרת בתיה הסולם אינו עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1847
81029 03/05/2020 מזכרת בתיה ליקויים רבים
74495 28/04/2020 מזכרת בתיה בגין ליקוים רבים
74494 28/04/2020 מזכרת בתיה בגין תאונה קשה
80641 07/04/2020 מזכרת בתיה ליקוים רבים
80263 19/03/2020 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
79881 15/03/2020 מזכרת בתיה כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
79674 09/03/2020 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
79675 09/03/2020 מזכרת בתיה כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
79216 01/03/2020 מזכרת בתיה מבצע בנייה הודיע על פעולות בנייה ו/או מינה מנהל עבודה אך לא על גבי הטופס המיוחד המיועד לכך
79067 26/02/2020 מזכרת בתיה לא הותקנו אמצעי הגנה מפני נפילה
79066 26/02/2020 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
79068 26/02/2020 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
78410 12/02/2020 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
78071 01/02/2020 מזכרת בתיה הסולם אינו תקין
76611 23/12/2019 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
75792 04/12/2019 מזכרת בתיה מבצע בנייה הודיע על פעולות בנייה ו/או מינה מנהל עבודה אך לא על גבי הטופס המיוחד המיועד לכך
74828 30/10/2019 מזכרת בתיה מבצע בנייה הודיע על פעולות בנייה ו/או מינה מנהל עבודה אך לא על גבי הטופס המיוחד המיועד לכך
74788 29/10/2019 מזכרת בתיה הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
72508 04/08/2019 מזכרת בתיה מבצע בנייה הודיע על פעולות בנייה ו/או מינה מנהל עבודה אך לא על גבי הטופס המיוחד המיועד לכך