צווי בטיחות עבור אחים טרבאני מרכז הבניה בע"מ

נמצאו 12 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
125025 29/01/2023 קריית מוצקין אזן תיכון הפיגום לא נקבע במאוזן
123303 12/12/2022 מעלות-תרשיחא הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
121506 31/10/2022 קריית אתא אחר
120632 21/09/2022 מעלות-תרשיחא ליקויי בטיחות בניין 211
120613 20/09/2022 מעלות-תרשיחא הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
120615 20/09/2022 מעלות-תרשיחא הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
118780 28/07/2022 מעלות-תרשיחא חציבת הקיר בוצעה ללא תכנון וללא נקיטת אמצעים מתאימים שיבטיחו את יציבותו
118539 24/07/2022 מעלות-תרשיחא ליקויי בטיחות רבים.
116328 24/05/2022 מעלות-תרשיחא ליקוי בטיחות רבים
116151 18/05/2022 קריית שמונה פיגום לא נבנה לפי תקנה חדשה והשלמת גידור בגג המבנה
115124 10/04/2022 קריית שמונה טופס הודעה על פעולות בנייה ומינוי מנהל עבודה לא נחתם בידי מבצע הבנייה
115094 07/04/2022 מעלות-תרשיחא תסקיר עם לקיויים