20 השיאנים של כל הזמנים

20 המבצעים להם הוצא מספר הצווים הרב ביותר מאז נבנה המאגר. סה״כ הוצאו 5,787 צווים לחברות אלו, המהווים 29% מתוך 19,708 הצווים הרשומים.