צווי בטיחות עבור א. ושאחי הנדסה ובניה בע"מ

נמצאו 33 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
129321 04/05/2023 ירושלים קרבה לקו מתח
128201 16/04/2023 ירושלים דפנות חפירה לא מגודרות
122468 16/11/2022 ירושלים פיגום שמפקח משכונע שהוא אינו יציב ומהווה סכנה
118633 26/07/2022 מודיעין-מכבים-רעות פיגום ממוכן לא נבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
118637 26/07/2022 מודיעין-מכבים-רעות חוסר בגידורים
113488 23/02/2022 ירושלים ליקויי בטיחות
112184 24/01/2022 ירושלים ליקויים רבים
109704 18/11/2021 שוהם ליקויים רבים באתר הבניה
108296 17/10/2021 מודיעין-מכבים-רעות ליקוי בטיחות רבים
106813 22/08/2021 ירושלים גידורים
106812 22/08/2021 ירושלים בניין 132 + קיר תומך
102451 02/05/2021 ירושלים ליקויי גידורים
102450 02/05/2021 ירושלים ליקויי חשמל
100973 18/03/2021 מודיעין-מכבים-רעות חוסר בגידורים
100036 25/02/2021 ירושלים פיגום זיזי בבניין 133 דוד בטון ואביזרי הרמה ופתחים נקודתיים
99929 23/02/2021 ירושלים ליקויים רבים
99597 15/02/2021 מודיעין-מכבים-רעות חוסר בגידורים
97358 01/01/2021 רעננה העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
96668 15/12/2020 רעננה איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
93722 13/10/2020 מודיעין-מכבים-רעות אביזרי הרמה ללא תסקיר בדיקה בתוקף
93041 23/09/2020 רעננה מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
83928 25/06/2020 ירושלים הפסקת עבודה בגין ליקוים
83981 25/06/2020 ירושלים לא גודרה חפירה שלתוכה עלול אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 2 מטרים
81902 17/05/2020 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי חשמל
81903 17/05/2020 מודיעין-מכבים-רעות אביזרי הרמה ליקויים ללא דוח תיקונים
80284 22/03/2020 ירושלים לא בוצעה בדיקה של חשמלאי בודק ללוחות החשמל
80292 22/03/2020 ירושלים לא גודרה חפירה שלתוכה עלול אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 2 מטרים
77825 26/01/2020 ירושלים ליקויי בטיחות
74935 06/11/2019 ירושלים ליקויי בטיחות
57801 01/03/2017 צור הדסה עגורן פסול לשימוש
57764 31/01/2017 צור הדסה ליקויי בטיחות רבים
57561 17/01/2017 צור הדסה הארכת הפסקת עבודה בגין תאונה באתר הנ"ל
57546 16/01/2017 צור הדסה הפסקת עבודה בגין תאונה באתר הנ"ל