צווי בטיחות עבור יש לי אור חברה לבנין בע"מ

נמצאו 34 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
126278 22/02/2023 פתח תקווה העובדים לא משתמשים בציוד מגן אישי
123653 25/12/2022 פתח תקווה בוצעה עבודה באתר- במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתיל של קווי חשמל- במתח עד 33-000 וולט
115156 11/04/2022 רמת גן חסר גידור למשטחי עבודה וציוד מגן לעבודה בגובה
114666 28/03/2022 בני ברק ליקויים רבים באתר הבניה
108498 20/10/2021 רמת גן מבצע בנייה לא מינה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה.
108509 20/10/2021 רמת גן אי גידור פתח בריצפה
108506 20/10/2021 רמת גן לא הותקנו אמצעי בטיחות למניעת נפילת אדם לעומק העולה על 2 מטרים
102371 29/04/2021 בני ברק כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
102309 29/04/2021 בני ברק פיגום זקפים לקוי
102372 29/04/2021 בני ברק שימוש בדיסק חשמלי ללא מגן
101576 11/04/2021 בני ברק ליקויים רבים באתר הבניה
96976 23/12/2020 רמת גן ליקויי בטיחות רבים
96316 08/12/2020 בני ברק אחר
93994 20/10/2020 רמת גן ליקויים רבים
92897 22/09/2020 בני ברק הפסקת עבודה בגין ליקויים
92715 16/09/2020 סביון משטחי עבודה אינם מגודרים
90078 28/07/2020 בני ברק ליקויים רבים
87016 16/07/2020 בני ברק מבצע הבניה לא המציא למפקח האזורי הודעה על הבניה
84526 09/07/2020 בני ברק מבצע הבניה לא המציא למפקח האזורי הודעה על הבניה
83301 11/06/2020 בני ברק אחר
81095 03/05/2020 בני ברק הפסקת עבודה בגין ליקוים
75916 08/12/2019 בני ברק ליקויים רבים
75935 08/12/2019 בני ברק ליקויים רבים
65610 02/08/2018 בני ברק מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
65459 23/07/2018 בני ברק בוצעה עבודה באתר במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתיל של קווי חשמל במתח עד 33 000 וולט
64775 14/06/2018 בני ברק אי מינוי מנהל עבודה
64597 31/05/2018 בני ברק משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
64596 31/05/2018 בני ברק משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
64097 01/05/2018 בני ברק מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
63734 29/03/2018 בני ברק ליקויי בטיחות רבים
63153 11/03/2018 בני ברק אי גידור משטחי עבודה
63454 11/03/2018 בני ברק ליקויי בטיחות רבים שהתגלו בעת ביקור פיקוח מתאריך 8/3/
60867 04/09/2017 בני ברק עובד לא עובד על פי ההוראות הבטיחות
59673 08/06/2017 רמת גן מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה