צווי בטיחות עבור דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ

נמצאו 54 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
120116 05/09/2022 מודיעין-מכבים-רעות לא התקבל תסקיר הבדיקה
109822 21/11/2021 מודיעין-מכבים-רעות אביזרי הרמה -2 מכלי פסולת 1.לקוי 2. פג תוקף
106326 10/08/2021 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי בטיחות
106103 05/08/2021 שוהם משטחי עבודה אינם מגודרים
104237 20/06/2021 מודיעין-מכבים-רעות פיגומים דמהווה סכנה עקב חוסר יציבות חוסר חיזוקים
104075 15/06/2021 מודיעין-מכבים-רעות ריבוי של שמטחי עבודה ומרפסות שאינם מגודרים כנדרשלוחות חשמל שבורים
103808 09/06/2021 מודיעין-מכבים-רעות אביזרי הרמה ללא בדקיה אי בדקית לוחות חשמל
103357 27/05/2021 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי בטיחות
103346 27/05/2021 מודיעין-מכבים-רעות חשמל
101369 01/04/2021 מודיעין-מכבים-רעות אי תיקון ליקויי עגורן אי דיפון חפירה .
99493 15/02/2021 מודיעין-מכבים-רעות גידורים
98579 25/01/2021 חריש לקויי בטיחות רבים ואי מינוי מנהל עבודה
96993 29/12/2020 מודיעין-מכבים-רעות אקלים בטיחותי מסוכן
96476 10/12/2020 קריית גת חוסר בגידורים
95263 15/11/2020 מודיעין-מכבים-רעות אי בדיקת לוחות חשמל משניים
95057 11/11/2020 מודיעין-מכבים-רעות חפירה וגידורים
94919 08/11/2020 ראש העין צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
94924 08/11/2020 ראש העין לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
94865 05/11/2020 ראש העין פיגום זקפים לפירוק
94825 05/11/2020 ראש העין הפסקת עבודה בגין ליקוים
94842 05/11/2020 ראש העין ליקויים רבים
94863 05/11/2020 ראש העין לא גודרה חפירה שלתוכה עלול אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 2 מטרים
94564 01/11/2020 עפולה הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויים
94348 27/10/2020 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי בטיחות
94351 27/10/2020 מודיעין-מכבים-רעות פיגומים זיזיים על טפסנות לא תקינים
93616 12/10/2020 מודיעין-מכבים-רעות לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
93019 22/09/2020 חריש מכונת ההרמה אינה בנויה או מתוחזקת כראוי
93004 22/09/2020 חריש עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן
93020 22/09/2020 חריש מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
92669 14/09/2020 קריית גת איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
90150 28/07/2020 קריית גת אי בדיקת לוחות חשמל ע"י בודק חשמל
84424 02/07/2020 מודיעין-מכבים-רעות הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
84397 02/07/2020 מודיעין-מכבים-רעות גידור לקוי פיגום זיזי מסוכן.
84396 02/07/2020 מודיעין-מכבים-רעות חוסר גידורים בגג סכנת הימצאות סמוך לדפנות חפירה
84398 02/07/2020 מודיעין-מכבים-רעות אביזרי הרמה ללא תסקיר על ידי בודק מוסמך
83377 15/06/2020 מודיעין-מכבים-רעות תשתיות תומכות
81989 18/05/2020 קריית גת עגורן צריח ללא תסקיר בדיקה תקין
81987 18/05/2020 קריית גת אין אישור חשמלאי בודק ללוחות חשמל באתר
81326 06/05/2020 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי חשמל
81021 27/04/2020 קריית גת תסקיר לקוי ועגורן צריח עם ליקויים מהותיים
79707 12/03/2020 מודיעין-מכבים-רעות חשמל
79705 12/03/2020 מודיעין-מכבים-רעות חשמל
79706 12/03/2020 מודיעין-מכבים-רעות גידור / חפירה
78249 06/02/2020 מודיעין-מכבים-רעות עוזר הבטיחות עסק באתר הבנייה בתפקידים שונים מהמנויים בסעיף 25ב. (א) ו (ב).
76688 26/12/2019 קריית גת ליקויים כפי שעלו מתסקיר 191119-1
69578 29/03/2019 חריש ליקויים
68889 26/02/2019 מודיעין-מכבים-רעות איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
68834 22/02/2019 מודיעין-מכבים-רעות הפסקת עבודה בגין תאונה
68802 20/02/2019 מודיעין-מכבים-רעות מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
68449 03/02/2019 חריש מינוי מנהל עבודה נוסף באתר
65098 02/07/2018 חריש אי ביצוע בדיקת חשמל זמני באתר
65015 28/06/2018 חריש ליקויי בטיחות רבים
64995 26/06/2018 חריש הפסקת עבודה בעקבות תאונת מוות
63042 14/02/2018 אשקלון איסור שימוש באביזרי הרמה