צווי בטיחות עבור י. דביר ביצוע בע"מ בע"מ

נמצאו 32 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
145027 12/05/2024 נתיבות מניעת התמוטטות הקרקע
123411 15/12/2022 נתיבות צו הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
118080 11/07/2022 נתיבות גידור משטחי עבודה ומרפסות
118079 11/07/2022 נתיבות ביצוע עבודה בגובה עם ציוד מגן אישי מתאים
113272 17/02/2022 נתיבות ליקויי בטיחות רבים
112024 18/01/2022 באר שבע ליקויים במעלית
100332 03/03/2021 נתיבות ריבוי ליקויי בטיחות
97521 05/01/2021 שדרות צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
97524 05/01/2021 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
95993 30/11/2020 באר שבע מכונת ההרמה אינה מתוחזקת כראוי/ התגלו ליקויים עקב הבדיקה
96013 30/11/2020 שדרות החיזוקים האלכסוניים אינם מחוברים לזקיפי הפיגום באמצעות מצמדות אלא בחוט שזור
96012 30/11/2020 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
95946 29/11/2020 שדרות ריבויי ליקויים
95353 17/11/2020 באר שבע משטחי העבודה ליציקת קירות בטון לא הותקנו כיאות למטרה לה הם מיועדים ובאופן תקין ובטוח
90676 09/08/2020 תל אביב - יפו עוזר בטיחות באתר בניה
83070 09/06/2020 אשדוד קרבה לקווי מתח חשמל גבוה
81565 11/05/2020 אשדוד באתר מרפסות ופיגום שאינם מגודרים לפי התקנות
80588 05/04/2020 אשדוד הגידור אינו תקין
80587 02/04/2020 אשדוד לא בוצעה בדיקה של מערכת החשמל ע"י חשמלאי בודק
78408 13/02/2020 שדרות הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
76963 07/01/2020 אשדוד ליקויי בטיחות
73919 22/09/2019 דימונה ריבוי ליקויים בעת הביקור
73918 22/09/2019 דימונה אי נוכחות מנהל עבודה
73012 19/08/2019 שדרות הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות
72613 07/08/2019 שדרות ריבוי ליקויים באתר
72618 07/08/2019 אשדוד ליקויים שנתגלו בעת הביקור
71755 10/07/2019 אשדוד ליקויי בטיחוות
64249 08/05/2018 מצפה רמון תיקון ובדיקה של מתקן חשמל.
64102 01/05/2018 באר שבע אי גידור משטחי עבודה(מעל 2 מטרים גובה).
62484 07/01/2018 מצפה רמון מנהל עבודה צמ"א גידור עבודה בגובה משטחים הדרכה
62483 07/01/2018 מצפה רמון מינוי מנהל עבודה הימצאות מנהל עבודה סולם גידור משטחי
60894 10/09/2017 מצפה רמון הממונה על העבודה לא השגיח השגחה נאותה ולא נקט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד המגן האישי כראוי