צו בטיחות מספר 71,755

מספר צו
71755
תאריך מתן צו
10/07/2019
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים רח' שלמה בן יוסף גוש 2456 חלקה 17-19 רובע ו' אשדוד
יישוב
אשדוד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחוות
שם חוק
שם סעיף