צו בטיחות מספר 118,080

מספר צו
118080
תאריך מתן צו
11/07/2022
שם אתר/מפעיל
די- יוניק מגרש 251 257 259 261 265 נתיבות
יישוב
נתיבות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידור משטחי עבודה ומרפסות
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף