צו בטיחות מספר 95,353

מספר צו
95353
תאריך מתן צו
17/11/2020
שם אתר/מפעיל
O-TOWER מגדל אושירה-מסחר משרדים רח' יצחק רגר 18 גוש 38015 חלקה 2 באר שבע
יישוב
באר שבע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי העבודה ליציקת קירות בטון לא הותקנו כיאות למטרה לה הם מיועדים ובאופן תקין ובטוח
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
הכשרת משטח עבודה ומדרכת מעבר / 8.(א)