צו בטיחות מספר 118,079

מספר צו
118079
תאריך מתן צו
11/07/2022
שם אתר/מפעיל
די- יוניק מגרש 251 257 259 261 265 נתיבות
יישוב
נתיבות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ביצוע עבודה בגובה עם ציוד מגן אישי מתאים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף