צו בטיחות מספר 81,565

מספר צו
81565
תאריך מתן צו
11/05/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים רח' שלמה בן יוסף גוש 2456 חלקה 17-19 רובע ו' אשדוד
יישוב
אשדוד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
באתר מרפסות ופיגום שאינם מגודרים לפי התקנות
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)