צו בטיחות מספר 95,946

מספר צו
95946
תאריך מתן צו
29/11/2020
שם אתר/מפעיל
כלניות מגרש 240 241
יישוב
שדרות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבויי ליקויים
שם חוק
שם סעיף