צו בטיחות מספר 73,918

מספר צו
73918
תאריך מתן צו
22/09/2019
שם אתר/מפעיל
דמרי סנטר- דימונה
יישוב
דימונה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי נוכחות מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף