צו בטיחות מספר 112,024

מספר צו
112024
תאריך מתן צו
18/01/2022
שם אתר/מפעיל
O-TOWER מגדל אושירה-מסחר משרדים רח' יצחק רגר 18 גוש 38015 חלקה 2 באר שבע
יישוב
באר שבע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים במעלית
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
איסור הפעלה / 60א.