צו בטיחות מספר 64,249

מספר צו
64249
תאריך מתן צו
08/05/2018
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגורים-(נחל ניצן מגרש 516 513)מצפה רמון
יישוב
מצפה רמון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
תיקון ובדיקה של מתקן חשמל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף