צו בטיחות מספר 72,618

מספר צו
72618
תאריך מתן צו
07/08/2019
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים רח' שלמה בן יוסף גוש 2456 חלקה 17-19 רובע ו' אשדוד
יישוב
אשדוד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים שנתגלו בעת הביקור
שם חוק
שם סעיף