צו בטיחות מספר 72,613

מספר צו
72613
תאריך מתן צו
07/08/2019
שם אתר/מפעיל
שדרות שכונת כלניות מגדלי דוד
יישוב
שדרות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים באתר
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954
שם סעיף