צו בטיחות מספר 123,411

מספר צו
123411
תאריך מתן צו
15/12/2022
שם אתר/מפעיל
רמות יורם 251-254-256 יוניק D
יישוב
נתיבות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
צו הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)