צו בטיחות מספר 100,332

מספר צו
100332
תאריך מתן צו
03/03/2021
שם אתר/מפעיל
מתחם D שכ' רמות יורם גוש 100278 מגרש 206-205
יישוב
נתיבות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויי בטיחות
שם חוק
שם סעיף