צו בטיחות מספר 73,919

מספר צו
73919
תאריך מתן צו
22/09/2019
שם אתר/מפעיל
דמרי סנטר- דימונה
יישוב
דימונה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים בעת הביקור
שם חוק
שם סעיף