צו בטיחות מספר 64,102

מספר צו
64102
תאריך מתן צו
01/05/2018
שם אתר/מפעיל
סינמה סיטי- באר שבע
יישוב
באר שבע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי גידור משטחי עבודה(מעל 2 מטרים גובה).
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף