צו בטיחות מספר 95,993

מספר צו
95993
תאריך מתן צו
30/11/2020
שם אתר/מפעיל
O-TOWER מגדל אושירה-מסחר משרדים רח' יצחק רגר 18 גוש 38015 חלקה 2 באר שבע
יישוב
באר שבע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מכונת ההרמה אינה מתוחזקת כראוי/ התגלו ליקויים עקב הבדיקה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
מבנה וקיום / 80.