צווי בטיחות עבור בוני מסד הצפון ב.מ.ה. בע"מ

נמצאו 49 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
116774 07/06/2022 פתח תקווה עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
116617 01/06/2022 רמת גן פסילת קבלן המבצע ואיסור המשך עבודה תחת קבלן המבצע
116080 18/05/2022 רחובות אי בדיקה של חשמלאי בודק
115191 12/04/2022 רחובות אי בדיקה של חשמלאי בודק
114555 27/03/2022 רחובות ליקויים רבים באתר הבניה
114184 14/03/2022 רחובות ליקוים רבים באתר
113267 21/02/2022 בני ברק התומכות הועמדו ישירות על תשתית מבטון
113157 17/02/2022 רחובות אי בדיקת חשמל
112623 04/02/2022 רחובות ליקויים רבים באתר הבניה
112558 01/02/2022 פתח תקווה העובדים ברעש מזיק לא משתמשים בציוד מגן אישי שסופק להם
112467 30/01/2022 פתח תקווה בוצעה עבודה באתר במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתיל של קווי חשמל במתח עד 33 000 וולט
111312 31/12/2021 פתח תקווה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
110360 05/12/2021 בת ים ליקויים רבים באתר הבניה
109074 03/11/2021 ערד ליקויי בטיחות רבים
104571 28/06/2021 קצרין ליקוי בטיחות
102624 05/05/2021 יסוד המעלה ליקויי בטיחות
101702 13/04/2021 בני ברק ליקויים רבים באתר הבניה
99326 11/02/2021 אשדוד לוחות ללא בדיקה חוסר בגידורים
98246 20/01/2021 ראשון לציון פיגום זקפים לא תקין
98174 18/01/2021 כפר סבא ליקוים רבים
96833 20/12/2020 קצרין ליקוי בטיחות ואי מינוי מנהל עבודה
94651 08/11/2020 רחובות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן תיכון
94848 05/11/2020 ראשון לציון לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
94545 03/11/2020 ראשון לציון ליקויי בטיחות שנראו בעת הביקור
93233 07/10/2020 כפר סבא בוצעה עבודה באתר במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתיל של קווי חשמל במתח עד 33 000 וולט
92314 08/09/2020 עפולה ליקוי בטיחות רבים
91784 30/08/2020 כפר סבא ליקויים רבים
90549 10/08/2020 רחובות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
90551 10/08/2020 רחובות כבלי חשמל אינם תקינים
89419 26/07/2020 רחובות יא גידור משטחי עבודה ויא שימוש בציוד מגן אישי.
80334 24/03/2020 רחובות ליקויים רבים
79825 18/03/2020 רעננה רצפת הפיגום בפינת המבנה הותקנה באופן לא נכון
79939 15/03/2020 חולון עובדים לא חבשו קסדות מגן
77737 26/01/2020 רחובות ליקויים רבים
77592 21/01/2020 נוף הגליל הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
77590 21/01/2020 נוף הגליל מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
76479 22/12/2019 רחובות ליקוים רבים
76296 17/12/2019 קצרין מבצע בנייה הודיע על פעולות בנייה ו/או מינה מנהל עבודה אך לא על גבי הטופס המיוחד המיועד לכך
76290 17/12/2019 קצרין מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
76108 11/12/2019 קצרין ליקוי בטיחות ואי הודעה על מינוי מנהל עבודה
75776 02/12/2019 בת ים הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
75496 22/11/2019 חולון פיגום לא תקין
73002 04/09/2019 בת ים ליקויים רבים באתר הבניה
72722 11/08/2019 חולון שימוש בפיגום זיזי כאשר הזיזים אינם בעלי חוזק נאות
72223 25/07/2019 רעננה תוקף תעודת העגורנאי פג
66571 18/10/2018 רעננה צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
62968 08/02/2018 עפולה החיזוקים האלכסוניים אינם מותקנים בד בבד עם התקדמות התקנת הפיגום
62526 08/01/2018 עפולה ליקויי בטיחות רבים+אי הודעה למשרדנו על פעולות בנייה ומנוי מנהל עבודה.
59458 28/05/2017 עפולה אחר