צווי בטיחות עבור אסטרא גרופ בניה בע"מ

נמצאו 33 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
119649 23/08/2022 ירושלים חשמל זמני ללא חידוש בדיקה של חשמלאי בודק
119648 23/08/2022 ירושלים פיגום זקיפים לא תקין
118745 28/07/2022 רעננה עובד בגובה לא מציוד בציוד מגן אישי מפני נפילה
116942 14/06/2022 רעננה שימוש בפיגום זיזי כאשר הזיזים אינם בעלי חוזק נאות
116743 08/06/2022 תל אביב - יפו ליקויים רבים באתר הבניה
114164 15/03/2022 ראשון לציון פיגום זקפים עם ליקויים
113494 23/02/2022 רעננה ליקוים רבים
113069 14/02/2022 ירושלים פיגום זקפים חיזוקים
111472 04/01/2022 רעננה פג תוקף לתעודת מפעיל עגורן צריח
110787 15/12/2021 תל אביב - יפו הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
110276 01/12/2021 רעננה לא התקבל תסקיר הבדיקה
108298 18/10/2021 ירושלים ליקויים רבים בהתאם לדוח ביקור
103821 07/06/2021 רעננה מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
100918 16/03/2021 רעננה לא גודרה חפירה שלתוכה עלול אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 2 מטרים
100921 16/03/2021 רעננה התומכות הועמדו לגובה בכמה רבדים
100920 16/03/2021 רעננה משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
99322 11/02/2021 רמת גן ליקויים רבים
95677 23/11/2020 רעננה התומכות הועמדו ישירות על תשתית מבטון
94681 02/11/2020 רעננה משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
94683 02/11/2020 רעננה הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
94684 02/11/2020 רעננה הרמת המטען בעזרת עגורן צריח בניגוד לדרישות לתקנה 70 מתקנות הבטיחות בעבודה ( עגורני צריח ) התשכ"ז - 1966
94127 22/10/2020 רעננה ליקויים רבים
80358 25/03/2020 אשקלון הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
75925 11/12/2019 אשקלון ריבוי ליקויים
75861 05/12/2019 פתח תקווה הפסקת עבודה בגין ליקוים
74717 30/10/2019 פתח תקווה אי גידור משטחי עבודה
73457 05/09/2019 אשקלון ריבוי ליקויים בעת הביקור
69985 18/04/2019 אשקלון ליקויים רבים
69757 07/04/2019 אשקלון אי גידור משטחי עבודה
66858 05/11/2018 אשקלון אי בדיקת מתקן חשמל
66854 05/11/2018 אשקלון אי גידור משטחי עבודה
62504 07/01/2018 בית שמש ליקויי בטיחות רבים
60592 07/08/2017 חולון לא הותקנו פיגומים מתאימים במקומות בהם אי אפשר לבצע עבודה בביטחון בעמידה על הקרקע