צווי בטיחות עבור אל-הר הנדסה ובנין בע"מ

נמצאו 49 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
121760 30/10/2022 תל אביב - יפו פיגום זקפים לא תקין
120240 07/09/2022 קריית מוצקין חציבת הקיר בוצעה באופן שנוצר חומר בולט ורופף שמסכן את העוסקים בחציבה והנמצאים בקרבתה
119009 21/08/2022 גבעת שמואל פיגום שילוח
119405 17/08/2022 ראשון לציון אחר
118715 27/07/2022 תל אביב - יפו שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
115858 11/05/2022 ראשון לציון הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים
115601 02/05/2022 גבעת שמואל אהפסקת עבודה בגין ליקוים
114331 17/03/2022 גבעת שמואל הגידור והתקן הבטיחות לא תמיד נמצאים במקומם או לא מתאימים
110593 12/12/2021 ראשון לציון ליקויים רבים באתר הבניה
110116 30/11/2021 ראשון לציון ליקויי בטיחות בעבודה בגובה
109865 22/11/2021 גבעת שמואל העובדים לא משתמשים בציוד מגן אישי
109864 22/11/2021 גבעת שמואל אי גידור לבטח של פתח בקיר המשמש להעלאה או הורדה של טובין אוחומרים
108274 17/10/2021 רעננה עבודה בגובה
108199 14/10/2021 ראשון לציון חפירה מסוכנת
108114 11/10/2021 רעננה התומכות הועמדו ישירות על תשתית מבטון
107413 12/09/2021 ראשון לציון חובה להתקין פיגום או משטחי עבודה יציבים
104928 08/07/2021 ראשון לציון ליקוי בתסקיר עגורן צריח
104288 24/06/2021 נתניה אי שימוש במתקן חשמל זמני
104079 14/06/2021 גבעת שמואל העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
102922 19/05/2021 גבעת שמואל תאונה
101492 11/04/2021 באר יעקב אי-בדיקת אביזר הרמה (חגורת הרמה)
101493 11/04/2021 באר יעקב משאית מנוף להעמסה עצמית פעלה ללא פתיחת מייצבים
96781 17/12/2020 באר יעקב כבלי חשמל הונחו בתוך שלולית מים
96791 17/12/2020 באר יעקב רכיבי גידור של משטחי עבודה ו/או מדרכות מעבר בלתי מתאימים מבחינת מידות או חוזק
95536 19/11/2020 באר יעקב העובד בגובה אינו מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה
95539 19/11/2020 באר יעקב העובדים לא משתמשים בציוד מגן אישי
94585 01/11/2020 באר יעקב משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
94382 27/10/2020 רעננה התומכות הועמדו ישירות על תשתית מבטון
94380 27/10/2020 רעננה העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
94381 27/10/2020 רעננה מכונת ההרמה הוכנסה לשימוש ללא בדיקה ראשונית
93922 20/10/2020 באר יעקב פיגום זיזי לא תקין
91710 27/08/2020 באר יעקב ליקוים רבים
82858 07/06/2020 נתניה ליקויי חשמל
78737 20/02/2020 גבעת שמואל צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
78614 20/02/2020 גבעת שמואל ליקויים רבים באתר הבניה
78739 20/02/2020 גבעת שמואל לא נערכה בדיקה ע"י בודק מוסמך מיד לאחר שינוי במבנה העגורן או תיקון יסודי בו
72482 04/08/2019 נתניה העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
71378 09/07/2019 רחובות ליקויים רבים
71442 26/06/2019 נתניה הרמת אדם על פיגום זיזי באמצעות עגורן צריח
71466 26/06/2019 נתניה בתיק העגורן לא נמצא עותק מהוראות ההפעלה של העגורן
71345 24/06/2019 טירת כרמל אחר
68804 21/02/2019 טירת כרמל מבצע הבנייה לא מינה מנהל עבודה אחר במקום איש שנפסל ע"י מפקח עבודה ראשי
68596 12/02/2019 רחובות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
64720 10/06/2018 רחובות הוראת מפע"ר בנוגע לעגורנים בחפיפה
64721 10/06/2018 רחובות העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
60631 08/08/2017 הוד השרון הרכבת טפסה מתועשת התבצע באופן שלא הובטחה יציבותה ויציבותו של כל רכיב בה
60626 08/08/2017 הוד השרון הרכבת טפסה מתועשת התבצע באופן שלא הובטחה יציבותה ויציבותו של כל רכיב בה
58192 27/02/2017 הוד השרון עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן
57846 05/02/2017 הוד השרון איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך