צווי בטיחות עבור בונה רינה - בניה ופיתוח (2000) בע"מ

נמצאו 39 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
116880 12/06/2022 נוף הגליל ליקוי בטיחות רבים
116252 22/05/2022 חיפה ליקויי בטיחות רבים
115927 15/05/2022 בת ים הפסקת עבודה בגין תאונה
113727 02/03/2022 חיפה ליקויי בטיחות רבים
113254 20/02/2022 חולון ליקויים רבים באתר הבניה
111408 03/01/2022 לוד חוסר בשפוע טבעי/דיפון לחפירה
106370 11/08/2021 נוף הגליל הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
106380 11/08/2021 נוף הגליל צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
103658 03/06/2021 מודיעין-מכבים-רעות פירוק של פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים מתבצע ללא השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי
102796 12/05/2021 בת ים אי גידור חפירה
102546 05/05/2021 מודיעין-מכבים-רעות פיגום לקוי
99625 15/02/2021 הוד השרון לא הותקנו פיגומים מתאימים במקומות בהם אי אפשר לבצע עבודה בביטחון בעמידה על הקרקע
99627 15/02/2021 הוד השרון בוצעה חפירה שעלולה להפחית מיציבותו של המבנה
99629 15/02/2021 הוד השרון התבצעה עבודת חפירה באופן שלא מנעה פגיעה בעובד
98121 17/01/2021 נוף הגליל הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים.
97749 10/01/2021 הוד השרון חפירה לא מגודרת ללא דיפון או שיפוע טבעי
96586 14/12/2020 מודיעין-מכבים-רעות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
95444 18/11/2020 מודיעין-מכבים-רעות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
95129 11/11/2020 ראש העין הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
95047 10/11/2020 ראש העין סגירת בניין F בגין ליקויים רבים
92990 22/09/2020 מודיעין-מכבים-רעות אקלים בטיחותי מסוכן
92084 06/09/2020 הוד השרון צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
91757 27/08/2020 רמלה אי גידור לבטח של פתח בקיר המשמש להעלאה או הורדה של טובין אוחומרים
90539 04/08/2020 פתח תקווה הפסקת עבודה בגין ליקוים
84528 06/07/2020 גני תקווה איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
84388 03/07/2020 פתח תקווה אדם עובד בבנייה בגובה שמעל 2 מטר ללא אמצעי הגנה מתאמים
82620 01/06/2020 ראש העין ליקוים רבים
81798 13/05/2020 כרמי יוסף חפירה מסוכנת
78454 13/02/2020 חיפה לקויי בטיחות רבים
76911 05/01/2020 גני תקווה הפסקת עבודה בגין ליקוים
72066 01/08/2019 גני תקווה הפסקת עבודה בגין תאונה
70642 21/05/2019 מגדל העמק ליקויי בטיחות רבים.
70114 30/04/2019 פתח תקווה תחוזקה של פנקס עגורן
69628 01/04/2019 פתח תקווה סיכון חיים - הפעלת עגורן בצורה מסוכנת וליקויי בטיחות
68907 27/02/2019 ראשון לציון אישור חשמלאי בודק
67316 03/12/2018 שוהם ליקויים רבים
67205 25/11/2018 רמת השרון כללי
65695 08/08/2018 פתח תקווה עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן
65054 01/07/2018 הרצליה לא הובטחה יציבותו של העגורן הנייח על ידי עיגון או על ידי חיבור או בדרך אחרת