צווי בטיחות עבור גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ

נמצאו 43 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
111117 26/12/2021 שדרות ליקויי חשמל
104927 08/07/2021 שדרות ליקויי גידורים
102126 21/04/2021 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
102070 20/04/2021 שדרות אי גידור משטחי עבודה
101004 18/03/2021 נתיבות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
100823 15/03/2021 נתיבות אזן תיכון הפיגום לא נקבע במאוזן
100820 15/03/2021 נתיבות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
100090 26/02/2021 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
99828 22/02/2021 שדרות ליקויי בטיחות רבים
99814 21/02/2021 חצור הגלילית ליקויי בטיחות רבים.
98223 19/01/2021 שדרות אי גודור משטחי עבודה
98237 19/01/2021 שדרות אי גידור משטחי עבודה
97351 31/12/2020 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
97357 31/12/2020 שדרות צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
97090 24/12/2020 שדרות ריבוי ליקויי בטיחות
97068 23/12/2020 שדרות ריבוי ליקויים
96133 02/12/2020 שדרות ריבוי ליקויים
96125 02/12/2020 שדרות ליקויי בטיחות רבים
95363 17/11/2020 שדרות ריבוי ליקויי בטיחות
95396 17/11/2020 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
95352 16/11/2020 שדרות ריבוי ליקויים
95008 09/11/2020 שדרות הפסקת עבודה בגין תאונה קשההפ
94509 29/10/2020 נתיבות עוזר הבטיחות עסק באתר הבנייה בתפקידים שונים מהמנויים בסעיף 25ב. (א) ו (ב).
94508 29/10/2020 נתיבות מבצע בנייה לא מינה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה.
94080 20/10/2020 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
92087 07/09/2020 שדרות ליקויי בטיחות רבים
91197 17/08/2020 שדרות הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
91148 17/08/2020 שדרות הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
91159 17/08/2020 שדרות הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
77709 26/01/2020 חצור הגלילית אחר
77202 13/01/2020 נתיבות הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
77070 09/01/2020 נתיבות הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
74541 23/10/2019 תל אביב - יפו לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
70152 30/04/2019 תל אביב - יפו עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן
66765 29/10/2018 חצור הגלילית מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
65660 06/08/2018 קצרין צו בטיחות ליקוי בטיחות רבים
64776 13/06/2018 בית שאן פיגומי זקפים B C ו-D
64673 06/06/2018 בית שאן אחר
63857 15/04/2018 תל אביב - יפו שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
62891 07/02/2018 קצרין צו בטיחות
59621 21/06/2017 חצור הגלילית אחר
59619 21/06/2017 חצור הגלילית אחר
59602 11/06/2017 בית שאן אחר