צווי בטיחות עבור א.מ אדנים בע"מ

נמצאו 29 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
119731 25/08/2022 ירושלים קרבה לקו חשמל
108546 21/10/2021 ירושלים ליקויים רבים
106382 11/08/2021 ירושלים ליקויי בטיחות רבים
105748 28/07/2021 ירושלים פיגומים ופתחים
103404 30/05/2021 ירושלים פיגומים
103419 30/05/2021 ירושלים פיגומים ומרפסות
101714 11/04/2021 ירושלים הפסקת עבודה
100310 03/03/2021 בית שמש גידורים
99931 24/02/2021 ירושלים קרבה לחשמל
99405 11/02/2021 ירושלים לוחות חשמל זמניים ללא הצגת אישור חשמלאי בודק+טפסנות ברבדים על פיגום זקפים+השלמת גידור חסר במרפסות ומשטחי עבודה שונים
97844 12/01/2021 בית שמש טפסנות מעל 4 מטר ללא תוכנית
97843 12/01/2021 בית שמש גידורים
97597 06/01/2021 ירושלים לא מונה מנהל עבודה לאתר
97266 29/12/2020 ירושלים התקנת פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים מתבצע ללא השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי
97041 23/12/2020 ירושלים כלים/מכשירים חשמליים אינם מחוברים לרשת החשמל באמצעות מפסק מגן המופעל בזרם דלף ברגישות של 0.030 אמפר.
95921 29/11/2020 ירושלים חשמל
95910 29/11/2020 ירושלים עגורן ואביזרים
95724 26/11/2020 רמלה ליקויים רבים
93912 18/10/2020 בית שמש אי מינוי מנהל עבודה ועוד ליקויי בטיחות
91697 27/08/2020 ירושלים ליקויים רבים כפי שנראו באתר
90616 06/08/2020 ירושלים פיגום לא תקין בכל החזיתות
83624 18/06/2020 ירושלים דיפון החפירה שעומקה עולה על 4 מטרים נעשה ללא תכנית
83626 18/06/2020 ירושלים לא הותקנו דרכי גישה בטוחות בכל מקום שאדם צריך לעמוד בו לעבוד בו או לעבור בו
78610 20/02/2020 ירושלים ליקויי בטיחות
77804 27/01/2020 ירושלים ליקויי בטיחות
76376 19/12/2019 ירושלים פיגומים
73641 12/09/2019 ירושלים ליקויי בטיחות
71689 08/07/2019 ירושלים ליקויי בטיחות
64789 14/06/2018 בית שמש עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן