צווי בטיחות עבור מחאמיד תופיק - חברה לבנין ופיתוח בע"מ

נמצאו 61 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
129508 08/05/2023 חריש ליקוי בטיחות רבים
125822 13/02/2023 טירת כרמל ליקויי בטיחות רבים
110841 16/12/2021 חריש ליקויי בטיחות רבים
109681 17/11/2021 קריית גת ליקויי בטיחות
108074 11/10/2021 חריש צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
106411 15/08/2021 רמלה גן ילדים ליקויים רבים
106410 15/08/2021 רמלה מבנה בית הספר פיגום לא תקין
106375 11/08/2021 רחובות כבלי חשמל אינם מתאמים לדרשות החוק
105185 14/07/2021 חריש ליקוי בטיחות רבים המסכנים את העובדים בפרויקט
103809 07/06/2021 חיפה שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
103263 25/05/2021 קריית גת ליקויי בטיחות רבים
103184 25/05/2021 קריית גת ליקיי בטיחות מסכני חיים
102101 27/04/2021 רחובות פיגום לא תקין
99192 07/02/2021 קריית גת ליקויי בטיחות רבים
99165 07/02/2021 רחובות הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים
98973 02/02/2021 חריש לא קויים תכנון טפסות עבור תקרת בטון שמפלס פניה התחתון נמצא בגובה העולה על 4 מטרים
98974 02/02/2021 חריש הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
98334 24/01/2021 רחובות משטחי עבודה לא מגודרים
98112 18/01/2021 רחובות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
97383 01/01/2021 קריית גת אי בדיקת חשמל של לוח עגורן
96613 15/12/2020 קריית גת חוסר בגידורים+ לא נבדקו כלל הלוחות באתר
96601 15/12/2020 קריית גת משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
96073 01/12/2020 חריש ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיי אדם
95592 22/11/2020 קריית גת הפתח לא מגודר או לא נסגר במכסה מתאים
95124 11/11/2020 חריש לקויי בטיחות רבים של פיגום זקפים מצינורות
93398 01/10/2020 קריית גת ליקויי בטיחות כפי שנראו בעת הביקור
92996 22/09/2020 חריש ליקויי בטיחות בפיגום זקפים
93000 22/09/2020 חריש לא התקבל תסקיר הבדיקה
92041 07/09/2020 רמלה ליקויים רבים
90808 13/08/2020 רמלה ליקוים רבים
90596 09/08/2020 רחובות ליקויים רבים
84096 30/06/2020 רחובות חפירות
81187 03/05/2020 רמלה ליקויים רבים
79315 04/03/2020 חריש ליקויי בטיחות רבים
79325 04/03/2020 חריש ליקויי בטיחות רבים
79311 04/03/2020 חריש פיגום זקפים מצינורות הפסול לשימוש ועד לתיקונו המושלם
76891 01/01/2020 חריש תיקון ליקויים לעגורן צריח
76892 01/01/2020 חריש רכיבי הפיגום עשויים מחומר פגום ולא מתאים
76883 01/01/2020 חריש ליקויי בטיחות רבים
76822 30/12/2019 חריש ליקוי בטיחות רבים
75667 27/11/2019 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי בטיחות
75102 07/11/2019 קריית גת עגורן-הצריח בעל זרוע אופקית לא צוייד במתגים גובלים לתנועת העגלה על הזרוע או בהתקנים מסוג אחר
75014 06/11/2019 קריית גת התקבל תסקיר בדיקה עם ליקויים מהותיים
73332 03/09/2019 חריש ליקוי בטיחות רבים
72181 01/08/2019 חריש אחר
72190 24/07/2019 חריש ליקוי בטיחות רבים
70869 30/05/2019 קריית גת תאונת עבודה קשה שהתרחשה באתר
70867 30/05/2019 קריית גת תאונת עבודה קשה שהתרחשה באתר
70529 16/05/2019 קריית גת הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
70487 16/05/2019 קריית גת ליקויי בטיחות רבים שנראו בעת הביקור
69351 19/03/2019 חריש ליקויי בטיחות רבים
68722 18/02/2019 חריש אחר
68494 10/02/2019 קריית גת ליקויי בטיחות שנראו בעת הביקור
68532 07/02/2019 רעננה משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
65541 31/07/2018 קריית גת ליקוי בטיחות שנראו באתר בעת הביקור
65543 29/07/2018 קריית גת מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
65463 24/07/2018 חיפה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
62290 24/12/2017 חריש ליקויי בטיחות רבים
61724 14/11/2017 חריש אי בדיקת כננת הרמה
61723 14/11/2017 חריש אי בדיקה של כננת הרמה
61722 14/11/2017 חריש אין תסקיר בדיקה לכננת