צו בטיחות מספר 68,494

מספר צו
68494
תאריך מתן צו
10/02/2019
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגורים "קריית האחדות" מגרשים 202+203+208+209 גוש 3092 חלקות 59 60 61 62 בכרמי גת 07 קריית גת
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות שנראו בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף