צו בטיחות מספר 79,311

מספר צו
79311
תאריך מתן צו
04/03/2020
שם אתר/מפעיל
בית ספר מגרש 822+803 חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פיגום זקפים מצינורות הפסול לשימוש ועד לתיקונו המושלם
שם חוק
שם סעיף