צו בטיחות מספר 76,891

מספר צו
76891
תאריך מתן צו
01/01/2020
שם אתר/מפעיל
מגורים 232 יח"ד מתחם I שכונת אור המזרח חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
תיקון ליקויים לעגורן צריח
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
תסקיר על בדיקה / 88.(א)