צו בטיחות מספר 76,883

מספר צו
76883
תאריך מתן צו
01/01/2020
שם אתר/מפעיל
בית ספר מגרש 822+803 חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
שם סעיף