צו בטיחות מספר 61,723

מספר צו
61723
תאריך מתן צו
14/11/2017
שם אתר/מפעיל
61 יח"ד מתחם נווה פורת מגרש 2801 חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי בדיקה של כננת הרמה
שם חוק
שם סעיף