צו בטיחות מספר 108,074

מספר צו
108074
תאריך מתן צו
11/10/2021
שם אתר/מפעיל
הדר חריש ג' הנדסה מתחם 24 שכונת הפרחים חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
צדי חפירה או מילוי / 112.(א)