צו בטיחות מספר 106,375

מספר צו
106375
תאריך מתן צו
11/08/2021
שם אתר/מפעיל
הר הצופים רחובות ב"ס שלב ד-ה
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
כבלי חשמל אינם מתאמים לדרשות החוק
שם חוק
שם סעיף