צו בטיחות מספר 75,014

מספר צו
75014
תאריך מתן צו
06/11/2019
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגורים קריית האחדות 3 שד' כרמי גת 82 גוש 7289 חלקה166-169 בניינים 303-306
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
התקבל תסקיר בדיקה עם ליקויים מהותיים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף