צו בטיחות מספר 97,383

מספר צו
97383
תאריך מתן צו
01/01/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגורים קריית האחדות 3 שד' כרמי גת 82 גוש 7289 חלקה166-169 בניינים 303-306
יישוב
קריית גת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי בדיקת חשמל של לוח עגורן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)