צו בטיחות מספר 98,973

מספר צו
98973
תאריך מתן צו
02/02/2021
שם אתר/מפעיל
בי"ס תיכון מגרש 201 רח' לשם גוש 9070/289 חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא קויים תכנון טפסות עבור תקרת בטון שמפלס פניה התחתון נמצא בגובה העולה על 4 מטרים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
תכנון - תקרה נמצא בגובה העולה על 4 מטרים / 85.(א). (1)