צו בטיחות מספר 72,181

מספר צו
72181
תאריך מתן צו
01/08/2019
שם אתר/מפעיל
72 יח"ד רח' הגפן מתחם תמימי דרך חריש
יישוב
חריש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אחר
שם חוק
שם סעיף